Just nu pågår ett gigantiskt socialt experiment i svensk förskola och skola. Det kallas för ”normkritisk pedagogik”, och har de senaste åren lanserats på bred front av RFSL, RFSU och ett antal statliga myndigheter.
Normkritiken hämtar mycket av sin inspiration från queerrörelsen. Dess företrädare vänder sig inte bara emot heteronormativiteten, utan normbildning som sådan. Allt tal om ”normalt” och ”onormalt” ifrågasätts, och inte minst den så kallade tvåkönsnormen hamnar konstant i skottgluggen – alltså tanken på att mänskligheten i huvudsak kan delas in i två olika kön.

I ”När minoriteten tar majoriteten som gisslan”, som från början bygger på en rapport utgiven av Nätverket för samlevnad och sexualitet (NfS), ges en pedagogisk introduktion till de nya teorierna kring queer. Med ett antal belysande exempel försöker författaren sedan bena ut vilka konsekvenser normupplösningen håller på att få för vårt samhälle i stort – för vår självförståelse, för våra relationer och för de barn och ungdomar som försöker orientera sig i det nya landskapet. Sist men inte minst ges en belysning av det sagda utifrån Bibeln och den kristna idétraditionen. Författare är Olof Edsinger, som två år efter att denna bok skrevs blev generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen.

Boken kan beställas via SEA:s webbshop.

Klicka här för att se ett panelsamtal kring idéskriften ”När minoriteten tar majoriteten som gisslan”. Medverkar gör Olof Edsinger, författare och debattör, och Lotta Rajalin, förskolechef vid Egalia och Nicolaigården, Stockholm. Moderator: Elisabeth Sandlund, opinionsredaktör Dagen.