Uncategorized

Med ateistisk, okunnig blick på kristnas verk?

Påstående att det bara är människor med samma karaktärsdrag såsom hudfärg, etnicitet, sexualitet och liknande erfarenheter som kan gestalta eller bäst uttolka dessa människors verk väcker frågor även om den religiös identiteten. Samtidigt är den separatistiska...

Kan även svenskar vara kallade till martyriet?

I Nya testamentet beskrivs martyriet som ett pris, men faktiskt också som ett privilegium. Aposteln Paulus talar om att Guds barn har ”fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull” (Fil 1:29). Ledningsgruppen för SEMA skriver en gemensam...