Uncategorized

Religionens roll i väpnade konflikter – historisk och i dag

Relationen mellan religion och våld är komplex, och förtjänar – likt de flesta forskningsområden – ett ingående studium. Men det är också ett område där det förflutna visar sig ha avgörande nycklar för att förstå även vår tids skeenden. SEA:s Olof Edsinger skriver i...

Med ateistisk, okunnig blick på kristnas verk?

Påstående att det bara är människor med samma karaktärsdrag såsom hudfärg, etnicitet, sexualitet och liknande erfarenheter som kan gestalta eller bäst uttolka dessa människors verk väcker frågor även om den religiös identiteten. Samtidigt är den separatistiska...