Här hittar du information om The Global Charter of Conscience med den svenska titeln Det internationella samvetsfördraget, som lanserades i Sverige den 27 september 2012.

Syftet med Samvetsfördraget är att garantera alla människor, oavsett livsåskådning, möjligheten att delta i det offentliga samtalet med utgångspunkt i sin övertygelse utifrån ömsesidigt överenskomna ramar. En av vår tids stora utmaningar är att i ett alltmer pluralistiskt samhälle kunna leva med varandras olikheter, särskilt när dessa olikheter är både ideologiska och religiösa.

Samvetsfördraget konstaterar att två modeller kämpar i dag om det offentliga rummet, men som inte ger religionsfrihet för alla. Dels en helgad offentlighet, där en specifik religion priviligieras över andra. Och dels en naken offentlighet, där alla religioner och religiöa symboler exkluderas från det offentliga livet.

I synnerhet i Sverige har vi på väldigt kort tid gått från en helgad offentlighet med ett statskyrkomonopol, till att vi nu lutar mot en naken offentlighet där alla förväntas vara sekulära och religiösa övertygelses ska hållas privat.

Samvetsfördraget stödjer både religions- och övertygelsefriheten utan inskränkningar i yttrandefriheten, och medverkar till ett meningsfullt och respektfullt förhållningssätt till varandra

Länkar:
Samvetsfördraget på svenska
Vanliga frågor om Samvetsfördraget
Den officiella hemsidan för The Global Charter of Conscience
Intervju med huvudförfattaren Os Guinness om Samvetsfördraget

Media:
Vision om sant pluralistisk samhällsdebatt – Liv&rätt
Nytt fördrag kan ge lugnare tonläge – Världen idag
Guinness: Livsviktigt med religionsfrihet – Dagen
Ny uppgörelse behövs om tron (debattartikel) – Dagen
Sekularism som samhällsnorm (gästkrönika) – Världen idag