– Debatten om Omar Mustafa illustrerar den politiska tafattheten kring religionen i det offentliga livet. Istället för att genast markera mot antisemitiska kopplingar avsattes Mustafa, efter en veckas drev med klassisk snöbollseffekt, av samma anledning Ä att han är muslim Ä som han valdes in.

Det säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen i en kommentar till debatten om Omar Mustafa. Svenska Evangeliska Alliansen (SEA) representerar drygt 100 000 evangeliska kristna från olika samfund och kyrkor i Sverige.

– Kritiken tilltog från att handla om inbjudna antisemitiska talare, till synen på manligt och kvinnligt, till synen på könsneutrala äktenskap, till synen på homosexualitet, för att sluta med nedsättande påståenden om Mustafa själv. När partiledningen därför meddelade att situationen blev ohållbar kan detta lätt tolkas som den enklaste vägen att rida ut mediestormen, säger Stefan Gustavsson och fortsätter:

– Det är ett demokratiskt problem att Islamiska Förbundet och andra organisationer har bjudit in talare som påstår att Sions vises protokoll är verkliga dokument och att judar ägnar sig åt ritualmord på kristnas barn. Detta kräver samtliga ansvarigas ovillkorliga avståndstagande. Antisemitism och förakt för människor på grund av deras etnicitet, kön, tro eller läggning kan aldrig ursäktas oavsett bakgrund eller kulturell kontext.

– Islamiska Förbundet och andra närstående föreningar har haft en problematisk historia vilket har synliggjorts av den senaste veckans debatt. Inte minst av enskilda muslimer själva som är kritiska mot förbundet som representanter för Sveriges muslimer. Nu har Islamiska Förbundet dessutom tagit bort en mängd dokument från sin hemsida, vilket gör det svårt att utröna vad förbundet står i frågor kring alla människors lika värde och synen på det öppna och fria samhället.

– Samtidigt är grundläggande frågor om människosyn och människors lika värde något helt annat än både vilka handlingar som kan anses vara etiskt riktiga samt vilken juridisk definition av äktenskapet som ett land väljer att ha. Här har drevet övergått i en okontrollerad fartblindhet, markerar Stefan Gustavsson.

– I egenskap av ordförande för Islamiska Förbundet såg Socialdemokraterna Omar Mustafa uppenbarligen som en viktig representant för Sveriges muslimer, vilka är en viktig väljargrupp. Socialdemokraternas partilednings ultimatum till Mustafa signalerar därför ett ytterst inkonsekvent agerande.

– Mustafa tvingades välja mellan att vara ordförande för ett religiöst samfund och att sitta i S-styrelsen. Men det var ju själva engagemanget i samfundet som från början gjorde att man ville ha med honom i partiledningen. Anledningen till varför man valde in honom är alltså samma anledning till varför man avsatte honom. Detta är inkonsekvent och villkorar det politiska engagemanget för en mängd aktivt troende människor som inte köper den sekularistiska inställningen att religiösa övertygelser ska hållas privata, avslutar Stefan Gustavsson.