Över 12 000 kristna samlades i Kungsträdgården i Stockholm i lördags. Det var en manifestation av lyckad integration: folk från många olika länder, språk och kulturer – med hjärta för Sverige – samlades kring Jesus. Vår tysk-brasilianska drottning, ingift i den franskättade kungliga Bernadotte-familjen, sände en hälsning till svensk kristenhet och till Sveriges folk. Bekännelsen var tydlig: ”vi som är kristna”, sa hon. Sveriges drottning talade frimodigt om kristna värderingar och om värdet av den kristna gränsöverskridande gemenskapen.

Hundratusentals kristna i vårt land – inklusive drottning Silvia – inser värdet av kristen tro och vikten av vårt kristna arv. Den tron ska vi fortsätta att ta ut i det offentliga rummet. Det arvet ska vi fortsätta att förvalta. Manifestationen var framförallt en bekännelse till Jesus. Han har förvandlat miljoner och åter miljoner människor och samhällen i alla länder. Fortsättning följer: Jesus lever fortfarande och han går på Stockholms gator och torg.

MATS TUNEHAG

Ordförande

Svenska Evangeliska Alliansen