Sedan Mohammed Mursi och Muslimska brödraskapet fråntogs regeringsmakten i Egypten har mer än 70 kyrkor vandaliserats av Mursis anhängare. Den kristna minoriteten har utsetts till syndabockar av islamisterna Ä präster har lynchats och nunnor marscherats som krigsfångar genom Kairos gator. Tystnaden i svenska medier kring dessa koordinerade attacker är skamlig, skriver Jacob Rudolfsson, Svenska Evangeliska Alliansen i en artikel som även publicerats på SVT Debatt.

Efter att Mohammed Mursi och Muslimska brödraskapets Frihets- och rättviseparti fråntogs regeringsmakten har nu på bara någon vecka mer än 70 kyrkor och ett flertal kloster, skolor, kristna organisationer och hem vandaliserats av Mursianhängare och kristna attackeras regelbundet i Egypten. En präst har mördades, en tioårig koptisk flicka har skjutits, och en kristen affärsman har halshuggits i jakten på syndabockar. Jacob Rudolfsson skriver om pogromerna mot Egyptens kristna.

I ett inlägg som Frihets- och rättvisepartiet la upp på sin Facebooksida den 14 augusti beskylls enbart den koptiska minoriteten och dess påve Tawadros II för att ligga bakom att Mursi avsattes och att mer än 500 människor dödades efter militärens tillslag mot protestlägren. Enligt en engelsk översättning avslutas inlägget med ”Efter allt detta frågar sig folk varför kyrkorna bränns nerÄ Efter varje handling kommer en reaktion.” Human Rights Watch har bland annat rapporterat att en imam i Kairoförorten Maasara via högtalare anklagade kopterna för att ha avsatt Mursi och uppmanade till att bränna kyrkor.

För första gången på 1600 år, har det inte varit några söndagsböner i Jungfru Marias och fader Abrahams kloster i Degla, söder om Minya, sedan kyrkorna har förstörts. I Kairo, kunde nunnor i franciskanorden se på hur korset över dörren till deras skola revs ner och ersattes av en al-Qaidaflagga. Daily Mail rapporterade 18 augusti om hur skolan därefter sattes i brand och hur nunnorna marscherades genom gatorna som krigsfångar.

Tystnaden i svenska medier kring dessa koordinerade attacker är skamlig. Merzek Botros, pastor med egyptisk bakgrund bosatt i Sundbyberg där han arbetar i församlingen Global gemenskap, berättar hur kraftiga bränder och våldsamheter har nått hans hemby i södra Egypten. Han frågar sig varför de som tidigare har tagit så tydligt ställning mot hat och terror är så tysta nu.

En del bedömare talar därför om Egyptens kristallnatt för landets kopter. Andra om pogromer mot landets kristna minoriteter. Detta trots att kvinno- och vänstergrupper, studenter, intellektuella och affärsmän fanns bland dem som ställde sig bakom militärens störtande av Mursi Ä inte bara den koptiska kyrkan. Men på Frihets- och rättvisepartiets hemsida är det kristna som det uppmanas till våld mot.

Samuel Tadros, kopt med bakgrund i Egyptian Union of Liberal Youth och bosatt i USA sedan 2009 där han undervisar vid Johns Hopkins universitet, skriver i Wall Street Journal om ett koptiskt exodus som pågått under de senaste två åren. ”Det hopp som utlöstes av revolutionen 2011 gav snart vika för en fortsatt och intensifierad förföljelse. Årtionden tidigare, drabbade ett liknande öde landets en gång så blomstrande judiska befolkningÄ Endast några synagogor står idag kvar som en påminnelse om landets judar. Vilka kyrkor som kommer att bestå är en öppen fråga.”

Jacob Rudolfsson
Samordnare Svenska Evangeliska Alliansen