Kampen för äktenskapet är inne i ett avgörande skede. Under den kommande veckan kommer Moderaterna vid sin partistämma, som sista politiska parti, ta ställning till om äktenskapet ska göras könsneutralt. Kyrkomötet, Svenska Kyrkans högsta beslutande organ, återsamlas också i veckan och synen på äktenskapet är en av frågorna som kommer att diskuteras.

Äktenskapet är en av grundstenarna i den mänskliga kulturen. Samhället är beroende av att man och kvinna väljer att leva tillsammans och tar emot och fostrar de barn de kan få. En könsneutral äktenskapslag innebär att samhället säger att mamma-pappa-barn-relationen inte är unik – ett helt verklighetsfrämmande synsätt!

Tyvärr har försagdhet, uppgivenhet och anpassning präglat mycket av kristenheten – var är den kristna opinionen? Det är nu vi kan höja vår röst till försvar för äktenskapet som en relation mellan en man och en kvinna!

Vad kan du göra?

1. Be till levande Gud!

Vi står i en andlig kamp, som måste föras med andliga vapen.

2. Fira äktenskapets dag på söndag! Längre ner i nyhetsbrevet finns en tipslista med 21 tips på vad du och din församling kan göra på söndag för att lyfta fram äktenskapet.

3. Gör din röst hörd! Prata med vänner och grannar. Kontakta politiker från ditt område. Skriv en insändare i din lokala tidning. Vi hjälper gärna till med exempel på insändare, som du kan låta dig inspireras av och låna från. Maila på info@sea.nu för tips & idéer.

4. Stöd den nya annonskampanjen med en gåva!

Nästa vecka kommer pendlare i Stockholm att möta en annonskampanj i tunnelbanan och på bussar. Posters på temat ”Bevara äktenskapet: mamma—pappa—barn” kommer att utmana alla resenärer. Detta har blivit möjligt genom stöd från samfund, kyrkor m fl. Men vi behöver fortfarande ca 15 000 kr till! Vi vädjar därför till dig som tycker äktenskapet är en viktig fråga: Ge en extra gåva till SEA, Pg 108 64 10 – 6 och märk din gåva: ”Bevara äktenskapet”.

STEFAN GUSTAVSSON

Generalsekreterare

Svenska Evangeliska Alliansen (SEA)