Tidningen Dagen skrev igår om det teologiska dokument som WEA – World Evangelical Alliance har gett ut om relationen mellan evangeliet och det judiska folket. Den något kvällstidningsmässiga rubriksättningen ”Storbråk om evangelikalt dokument…” kunde ge intryck av att det handlar om ett kontroversiellt dokument, vilket inte är fallet.

Dokumentet, som heter ”The Gospel and the Jewish People – an Evangelical Statement”, är kortfattat och välformulerat. Det uttrycker den klassiskt kristna uppfattningen, djupt rotad i Nya testamentet, att alla människor behöver de goda nyheterna om Jesus. Det gäller judar såväl som hedningar. Med Paulus ord i Romarbrevet 1:16: ”Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken.”

Bland undertecknarna finns ett stort antal välkända evangelikala ledare och teologer. Du kan läsa dokumentet i sin helhet under rubriken Internationella dokument i vänsterspalten.

SEA – Svenska Evangeliska Alliansen är med både i EEA – European Evangelical Alliance och i WEA – World Evangelical Alliance.

STEFAN GUSTAVSSON

Generalsekreterare

Svenska Evangeliska Alliansen