Statistiken som kommit under våren över den kristna församlingens utveckling i Sverige är minst sagt nedslående. De senaste femton åren har medlemstalen minska drastiskt, ungdomsarbetet krympt och de aktiva grånat allt mer. Krisen har skakat om många sammanhang, men också öppnat dörrar för nytänkande. Idag har arbete med församlingsplantering – nya församlingar i Sverige – hög prioritet i de flesta samfund. Det är ett positivt tecken.

I Efesos fick Paulus se en församling växa fram som påverkade hela staden. Läs Apg 19! Människor kom till tro

· genom Paulus undervisning i synagogan

· genom Paulus undervisning i Tyrannos föreläsningssal

· genom märkliga tecken och under som Gud lät ske genom Paulus

· genom den radikala omvändelsen och det förändrade livet hos de Jesustroende lärjungarna i staden.

Efter tre års arbete i Efesos gav sig Paulus ut på resor igen för att besöka församlingarna i Grekland. Därifrån reste han mot Jerusalem och passerade då nära Efesos. Han skickade bud till ledarna och bad dem kom till hamnstaden Miletos, så att han fick en chans att möta dem igen. När de strålade samman i Miletos höll Paulus ett av sina berömda tal, se Apg 20. I talet gav Paulus dem fem nycklar för det fortsatta församlingsbygget (självklart finns det ytterligare nycklar som andra texter i NT talar om).

Vilka är då nycklarna? Paulus hade fokus på:

1. Uthållig evangelisation

”Jag har enträget uppmanat både judar och greker att omvända sig till Gud och tro på vår herre Jesus.”

”Det uppdrag som jag har fått av herren Jesus: att vittna om Guds nåderika evangelium …”

”Därför vill jag denna dag bedyra att jag är utan skuld om någon går förlorad.”

2. Orädd undervisning

”Jag har inte varit rädd för att låta er veta det som gagnar er, utan har undervisat er om det, offentligt och i hemmen”

”Jag har inte varit rädd för att delge er allt som hör till Guds plan”

3. Ödmjukt tjänande

”Jag har tjänat Herren i all ödmjukhet …”

”Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att ni, genom att arbeta på ett sådant sätt, skall ta er an de svaga med herren Jesu egna ord i minne: Det är saligare att ge än att få.”

4. Medvetet andligt ledarskap

”Ge akt på er själva och på hela den hjord som den heliga anden satt er att ha uppsikt över, för att ni skall vara herdar för Guds församling”

”Håll er därför vakna … jag i tre års tid dag och natt har väglett var och en av er”

5. Ordets avgörande roll för församlingens framtid

”Och nu anförtror jag er åt Gud och åt hans nåderika ord, det som kan göra er till hans byggstenar och ge er arvslott bland alla dem som helgats”

Den kristna församlingen i Sverige har behov av att arbeta igenom frågor om former och uttryck i gudstjänsten, om öppenhet och attityd i gemenskapen och om ledarskap och organisationsstruktur. Men i botten av den nuvarande krisen ligger mer djupgående frågor, som handlar om vad vi egentligen tror på. Det är avgörande, både för en utvärdering av existerande församlingar och för byggande av nya församlingar, att vi idag återvänder till de nycklar Paulus gav till ledarskapet i Efesos – nycklar som går bortom yttre former. Församlingstillväxt är ju inte automatiskt detsamma som tillväxt för Guds rike eller framgång för evangeliet, eller hur?

Utvecklingen i Sverige är inte ödesbunden, lika lite som den var det i Efesos. En stad tidigare dominerad av primitiv polyteism och med utbredd dyrkan av den grekiska jaktgudinnan Artmeis, berördes på ett djupgående sätt av evangeliet om Jesus. På samma sätt är förändring möjlig i vårt land. Men det sker inte förutan de fem nycklarna från Miletos.

Stefan Gustavsson

generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen (SEA)