Både allmän debatt och lagstiftning går över landsgränser. Sverige påverkas av vad som diskuteras i andra EU-länder och vad som beslutas i Bryssel – men även bortom det. Det må vara frågor om yttrande- och religionsfrihet eller frågan om hur äktenskap ska definieras i lag. Vi möter i Sverige och över nationsgränser olika grupper som lobbar för sina frågor. Det är exempelvis islamska grupper som genom FN försöker strypa yttrandefriheten i relation till islam. Debattens vågor går höga inom EU om samkönade äktenskap och sekularister försöker begränsa kristnas rätt att verka och agera.

Samtidigt tar många sin kristna tro på allvar och ut i det offentliga rummet. Man deltar i samhällsdebatten och arbetar för det allmänna goda utifrån kristna värderingar. Ett exempel på detta är vi inom Svenska Evangeliska Alliansen som är en ”växande allians av enskilda, församlingar, samfund och organisationer som tror på, ber om och arbetar för ett förvandlat Sverige”.

SEA är medlem i den världsvida evangeliska alliansen, WEA, som består av cirka 130 nationella allianser och som representerar närmare en halv miljard människor. I Europa är SEA en del av den Europeiska Evangeliska Alliansen, EEA. EEA samordnar Europas evangeliska allianser för ett ökat inflytande och genomslag av kristna värden i samhället. Till den änden har man bland annat ett kontor i Bryssel som arbetar gentemot EU:s olika institutioner.

Alldeles nyligen var jag i Bryssel och träffade tre av EEA:s ledare. I en artikel under RESURSER/Internationella dokument i vänsterspalten med titeln ”Artikel om EEA och WEA” berättar de helt kort om utmaningar vi står inför, vad EEA gör samt vad vi i Sverige kan göra.

MATS TUNEHAG

Ordförande

Svenska Evangeliska Alliansen