Bönedag för skolan

Bönedag för skolan i S:ta Clara kyrka, med SEA som en av inbjudarna.

Uppdrag: Guds rike

Konferensen Uppdrag: Guds rike arrangeras i Citykyrkan Stockholm. För mer info, se https://uppdraggudsrike.se.

Undervisningsdag i Borås

Olof Edsinger talar på ekumenisk dag i Borås. Teman: 10–12: Äktenskap och sex – vad säger Bibeln? 13–15.30: Identitet och sexualitet – hur ska vi egentligen tänka?

Bottnaryd

Olof Edsinger talar på ekumenisk bibelhelg i Bottnaryd.