SEA:s årsmöte i Tabernaklet, Göteborg

Medlemmar i SEA (ordinarie medlemmar och plusmedlemmar) inbjuds till årsmöte i Tabernaklet, Göteborg, kl 16.30. Efteråt blir det kvällsmöte om religionsfriheten med SEA:s biträdande generalsekreterare Jacob Rudenstrand.

Roslagskonferensen i Alunda

SEA:s generalsekreterare Olof Edsinger talar på temana Omvändelsens välsignelse och HBTQ-rörelsen och Pride.

Pingstkyrkan i Lund

SEA:s generalsekreterare Olof Edsinger talar på lördagen om kyrkan och HBTQ-frågorna. På söndagen predikan på förmiddagsgudstjänsten.

Uppdrag: Guds rike

Konferensen Uppdrag: Guds rike arrangeras i Stockholm. För mer info, se https://uppdraggudsrike.se.

Josua i Gamleby

Bibelhelg med SEA:s generalsekreterare Olof Edsinger.

Heimdal Uppsala

Jacob Rudenstrand talar på föreningen Heimdal i Uppsala

Betel Runemo

Olof Edsinger talar på Betel Runemo. För program, se här: https://www.betelrunemo.se/events