Det är välkommet att alltfler medier alltmer väljer att problematisera aborter, skriver Jacob Rudolfsson, Svenska Evangeliska Alliansen och efterlyser mer vässade argument i debatten.

Hösten 2012 ansåg Dagens Nyheter att Aktuellt inte borde problematisera abortfrågan när de bjöd in Ja till livet för en debatt med RFSU. Idag är det annorlunda.”Abort är ett moraliskt dilemma” konstaterade DN:s ledarskribent Amanda Björkman nyligen efter att ha läst Julia Hansens självbiografiska serieroman ”Det växer” (Kolik förlag). Romanen, som ges ut i mars, handlar om Hansens två aborter och hur det gick till. I sin kommentar skriver Björkman att det måste gå ”att problematisera den ibland väl odramatiska inställningen i Sverige till de etiska och medicinska aspekterna”. Mycket har hänt sedan 2012.

Björkman fortsätter: ”Att debatten kring abort är så hårt inlåst i för eller emot gör att den ibland blir dummare än nödvändigt. Bästa sättet att slipa sin argumentation är att öva, nöta och möta motståndarnas bästa. Att avfärda komplexiteten Ä att det finns dilemman och svåra gränsdragningar Ä riskerar att leda till en förslappning. Då kan argumenten för varför detta är en rättighet väl värd att värna lätt glömmas bort.

”Det är välkommet att alltfler medier alltmer väljer att problematisera aborter. Även rapporter om att antalet aborter minskar, som i Norrbotten där de har halverats bland unga kvinnor under de senaste tre åren, lyfts fram som en framgång DN:s Amanda Björkman tycks vara medveten om att abortfrågan inte går att reducera till endast kvinnans rätt till sin kropp. Vid en graviditet är nämligen ytterligare en kropp involverad; fostrets kropp..

Det motargument till aborter som då tycks återstå och som gör att Björkman ändå landar i att aborter är en rättighet, är att ett förbud vore ännu värre.

”Förutom att de fråntar kvinnor möjligheten att styra sina egna liv är abortförbud direkt dödliga. För i praktiken står inte valet mellan aborter eller inte aborter, det står mellan illegala och legala aborter. Och vid illegala aborter dör kvinnor. Enligt WHO:s senaste genomgång som färdigställdes 2011 rör det sig om över 20 miljoner osäkra aborter och nästan 50 000 döda kvinnor under ett år.

”Det finns ingen som är mer kritisk till illegala och osäkra aborter än den som är abortmotståndare. Vid en osäker abort står två människors liv på spel. Men argumentet att abort måste vara legaliserat för att rädda kvinnornas liv håller alltså på att försvagas. Enligt samma studie från WHO, som DN hänvisar till, har dödsfall relaterat till olagliga aborter i världen minskat från 69 000 år 1990, och 56 000 år 2003, till 47 000 år 2008. En minskning med alltså 10 000 dödsfall på fem år. Givetvis är varje dödsfall en tragedi, men samtidigt har situationen förbättrats.

Faran med illegala aborter beror dessutom på en rad omständigheter, som till exempel:

• Nivån på sjukvården i det land kvinnan bor: Eftersom tillgängligheten på kvalificerad sjukvård är mycket lägre i utvecklingsländer är också illegala aborter mycket farligare där än i västvärlden. I utvecklingsländer är risken större att den illegala abortören är dåligt kvalificerad för att utföra ingreppet.

• Familjens ekonomiska situation: Ju fattigare en kvinna är desto större är risken att hon gör en illegal abort som är långt farligare än de illegala aborter som kostar pengar.

I Uruguay, där abort inte är tillåtet mer än efter våldtäkt, har till exempel ingen kvinna de senaste tre åren avlidit efter en osäker abort.

Björkman har rätt i att båda sidor i debatten behöver lyfta sina bästa argument. Att som den vänsterfeministiska grupp på Internationella kvinnodagen skandera ”abortera mera”, när de blockerade det MRO-anknutna kvinnonätverkets demonstration och täckte för deras banderoll, är ett tecken på en förslappning i debatten. Om abortfrågan vore så enkel Ä och ingreppet något positivt – borde det väl vara fritt fram att utöka veckogränsen. Om man vill vara konsekvent, alltså.

Jacob Rudolfsson, bitr. generalsekreterare

Fotnot: Artikeln har även publicerats i Hemmets vän