Behövs en reformation? Seminariedag om evangeliskt och katolskt:

Debatt om helgon och påven – så skiljer sig katoliker och evangeliskt kristna åt:

Hur kan en kärleksfull Gud? Om helvetet och kristen lära – Ray Baker:

Förklara och försvara – den bibliska grunden för apologetik – Stefan Gustavsson:

Finns det skäl att tro? – Stefan Gustavsson

Bibelns trovärdighet och Jesus har uppstått – Stefan Gustavsson:

Hur kommunicerar vi kristen tro på ett intellektuellt trovärdigt sätt? – Stefan Gustavsson, Lars Johansson, Stefan Lindholm och Roland Poirier Martinsson: