I år riskerar över 100 000 kristna världen över att dödas för sin tros skull. Nyligen utsattes 26 kristna kopter i Kairo för en massaker. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR betraktar politiskt fundamentalistiska muslimska grupper samtidigt kristna som ”otrogna” och därmed är det tillåtet att angripa dem. Kristna utsätts för mord, kidnappningar och våldtäkter.

På SEA:s resurssida om förföljda kristna kan Du ta del av brevmallar, fakta och underlag som kan användas för att påverka svenska myndigheter. Ett akut ärende är en regimkritisk Stockholmspastor som riskerar utvisning till ett alltmer auktoritärt styrt Kongo. Ett annat fall är de koptiska kristna i Egypten som nyligen utsattes för en massaker. Läs mer här.