Sverige 2007 var på många områden ett motsägelsefullt land.

Vi räknas som ett av världens mest sekulariserade länder. Samtidigt pågår en intensiv debatt om Gud och religion. Tidskriften Fokus lät årets sista nummer (43/2007) ha temat ”Gud är tillbaka”. Vi går mindre i kyrkan och det är för få församlingar som växer. Samtidigt finns intresse för andlighet och tro och det kommer en stadig ström av böcker om den historiske Jesus (även om de flesta av dem utgör olika former av historierevisionism vars syfte är att ta udden av Jesus anspråk).

Vi är (ö)kända över världen för vår sexuella frigjordhet. Samtidigt möts ifrågasättande av den gränslösa sexualiteten med, ja just det, moralisk indignation. Vi har en politisk majoritet som vill införa könsneutral äktenskapslag och ge alla singelkvinnor rätt till insemination därför att det biologiska föräldraskapet är en underordnad fråga. Samtidigt handlar årets mest gripande sommarprat i P1 om Michael Nyqvists sökande efter sin biologiske pappa (publicerat i DN 20071230, mycket läsvärt).

I denna motsägelsefulla situation har vi vår kallelse att vittna om Jesus och själva följa honom; att bygga församling och gestalta Guds rike i kärlekens gärningar; att vara salt och ljus och utmana vår samtid att ta verkligheten på större allvar. 2008 blir ett spännande år, där vi behöver stå tillsammans som kristna, i bön och i arbete, för ett förvandlat Sverige.

Tack för gemenskap och uppmuntran under 2007; ett år då Svenska Evangeliska Alliansen har växt mycket kraftigt. Tack för att du stått med i arbete och kamp!

Vi ser med förväntan mot framtiden och önskar med dessa rader ett gott nytt år – därför att Jesus lever!

STEFAN GUSTAVSSON

Generalsekreterare

LUKAS BERGGREN

Samordnare