För knappt två år sedan blev jag inbjuden till EU-parlamentet i Strasbourgh. Inbjudan kom från en kristen Europaparlamentariker. Väl där fick jag uppleva två mycket berikande och intensiva dagar. På den första dagens morgon fick jag vara med på de kristna EU-parlamentarikernas månatliga bönefrukost. De samlas för bön i en av parlamentets restauranger. Anledningen till att de samlas där är att de vill att de andra skall se att det finns kristna som ber mitt i EU-parlamentet!

Det var en stark upplevelse att få be tillsammans med dessa Jesu lärjungar i denna miljö. Under samlingen bad en bulgarisk EU-parlamentariker om förbön inför att han skulle starta en kristen grupp i Bulgariens nationella parlament. Vi andra bad och avskiljde honom i Jesu namn för den mycket viktiga uppgiften.

Efter detta följde två mycket innehållsrika dagar. Jag ägnade en stor del av min tid åt att gå runt och möta olika kristna EU-parlamentariker för att tala med dem om deras situation. Dessa möten var mycket intressanta och de väckte många tankar hos mig. För ett par veckor sedan fick jag om igen möjlighet att besöka dem (denna gång i Bryssel). Dessa besök har väckt ett stort hopp inför framtiden samtidigt som mycket tankar har väckts som t.ex:

* Det är uppenbart att Gud kallar kristna att vara med i Europas ledande skikt. Dessa personer kan komma att spela en avgörande roll för Europas framtid. Jämför med profeten Daniel som kom att påverka världens då ledande imperier på ett starkt sätt.

* Det är mycket viktigt att Kristi Kropp stöttar dessa (och andra) nyckelpersoner med förbön, omsorg, vägledning m.m. Just nu får jag intrycket att det är alltför få som ser som sin kallelse att stötta dessa (och andra nyckelpersoner i samhället.

* Dessa personer kan berika resten av Kristi Kropp på ett underbart sätt, och jag tror att många kristna skulle bli starkt uppmuntrade av att få möta dessa ledare. Som ett exempel på detta bjöd jag in två europa-parlamentariker till en OAS-kurs i Sverige och det blev oerhört uppskattat. Jag märkte hur många kristna blev uppmuntrade när de såg att Herren har sina vittnen på alla nivåer av samhället i Europa – även på toppen!

Sedan mitt besök i Strasbourgh, och nu också Bryssel, har jag närt en bönevision att dessa parlamentariker alltmer skall formas till ett starkt team som får ”ore et labore” d.v.s. be och arbeta tillsammans i stor lyhördhet både inför Gud och inför resten av Kristi Kropp. Jag har också mött flera andra bröder och systrar som bär på samma vision, men som sagt – vi behöver bli fler eftersom processen för att (genom Andens kraft) möjliggöra evangeliets återkomst, kräver en mobilisering på alla nivåer i vårt land och i vår världsdel.

Sverige har lämnat ett märkligt bidrag till Europaparlamentet i Bryssel. På en vägg på en mycket central och synlig plats i parlamentet hänger en stor bild på en svensk vägskylt. Jag tror texten på skylten är profetisk. Det är nämligen skylten ”Här slutar allmän väg”! Detta talar till mig om att vi är på väg in i en unik tid där det inte går att lunka på i slentrian i gamla hjulspår. I denna alltmer turbulenta tid måste vi söka Herrens ledning så att han får leda oss som Kristi Kropp ut i hela världen och till hela samhället på alla plan, för ”så älskade Gud hela världen att han utgav sin enfödde son…”.

HANS WEICHBRODT

Inspiratör

OAS-rörelsen