Vi som har en frikyrklig bakgrund har växt upp med

”fri bön”. Vi ska formulera egna böner spontant och framföra dem publikt. Det

har sitt värde, men innebär även att vi måste bära bönerna. I de historiska

kyrkorna – liksom i Bibeln – finns det skrivna böner som kan bära oss fram till

Gud och ut till människor.

Stanislaw Dziwisz var personlig sekreterare åt

påven Johannes Paulus II under 38 år. Stanislaw skriver i sin påvebiografi* att

Johannes Paulus II ”hämtade allt ur bönen och ur mötet med Herren”. Denne påve

var en av 1900-talets största kyrkoförnyare och positiva samhällsomdanare.

Ora et labora – be och arbeta, inåt och utåt,

meditation och aktion, kontemplation och mission. Detta kännetecknade Johannes

Paulus II som i sitt påvliga invigningstal utropade: ”Var inte rädda! Öppna

dörrarna för Kristus – ja, öppna dem på vid gavel! Öppna statsgränserna, öppna

de ekonomiska och politiska systemen, den mångsidiga kulturen, bildningen och

utvecklingen – öppna dem alla för hans frälsande makt.”

Biskop Anders Arborelius skrev en bön 2003**. Den

kan bära oss fram till Gud och ut till människor. Både påvens uppmaning ovan

och Arborelius bön ligger i linje med vad SEA står för och vill: i bön – med

Kristus som centrum – arbetar vi för ett förvandlat Sverige och Europa, att

Guds rike ska komma till alla folk och länder.

Kom helige Ande
och vänd våra hjärtan allt mer till Jesus Kristus,
så att vi lever i ständig gemenskap med honom
och troget följer hans spår

Kom helige Ande
och gör oss frimodiga i vår tro,
så att vi mitt i det svenska samhället
vittnar om din kärlek och sanning

Kom helige Ande
och ge oss kraft
att stå upp för de mest bortglömda och försummade
– de ofödda barnen, de missbrukade barnen,
de misshandlade och utnyttjade kvinnorna –
så att deras värdighet blir respekterad

Kom helige Ande
och tänd i oss en eld som brann i Jesu heliga hjärta
för alla kristnas fullkomliga enhet,
så att vi dag och natt ropar till Fadern
att alla må bli ett i Kristus

Kom helige Ande
och bind oss samman till ett i Kristus,
så att alla våra olikheter
– i språk, samhällsklass, tänkesätt och karaktär –
bidrar till att Kyrkans skönhet strålar fram ännu mer.

Kom helige Ande
och väck våra församlingar och missioner
till ett nytt liv, till nytt engagemang och ny iver
för Guds ära och världens frälsning,
så att de blir en eldhärd där frusna människor
kan finna värme, hopp och glädje.

MATS TUNEHAG
Ordförande
Svenska Evangeliska Alliansen

* Ett liv med Karol – mina 40 år vid Johannes

Paulus II sida. Stanislaw Dziwisz. Fredestad förlag, 2009.
** In Laudem Gloriae. Predikningar och tal av biskop Anders Aborelius. Veritas

förlag, 2008.