Sedan ett antal år tillbaka har församlingar över hela landet valt att tillsammans fira Livets Söndag den tredje advent.

I frågor kring dödshjälp, kloning och abort, ser vi nämligen dagligen hur människans värde devalveras. Trots att detta är stora och viktiga frågor som rör vid livets innersta är samtalet och debatten oftast obefintlig i samhället. Abortfrågan har under lång tid ansetts nästan som en icke-fråga (även om den åsikten verkar ha övergivits i takt med att tonårsaborterna skjutit i höjden och kvinnors problem efter aborter också börjar uppmärksammas). I många länder är det vanligt att församlingar regelbundet lyfter fram dessa frågor i ljuset men i Sverige kan frågor som rör människovärdet hamna i skymundan.

I Sverige togs initiativet till firandet av Livets Söndag ursprungligen av den katolske biskopen Anders Arborelius. Under senare år har dock församlingar inom de flesta kristna samfund i Sverige valt att uppmärksamma människovärdet den tredje advent. Det finns många sätt att lyfta fram människovärdet från ett kristet perspektiv. Nedan har vi i SEA sammanställt en rad resurser som går att använda i gudstjänsten.

Det är ett tillfälle att visa varandra och Gud tacksamhet. En söndag då vi står upp för värnandet av Livet. Vi vill på detta sätt uppmana församlingsledare och församlingsmedlemmar att ansluta dig till detta firande, genom att i samband med tredje advent på ett speciellt sätt fira Livets Söndag.

Resurser:

Ett underlag med förslag på gudstjänstutformning, predikouppslag och appell av SEA:s ordförande Stefan Swärd inför Livets söndag finner du här: Livets Söndag

Människosyn förankrad hos Gud – artikel av Stefan Gustavsson, Stefan Swärd m fl om människovärdet i det sekulära samhället.

Exposing the Dark Work of Abortion – nedladdningsbar skrift av John Piper, pastor i Bethlehem Baptist Church, tre predikningar på temat abort.

Predikningarna som ljudfiler:
Exposing the Dark Work of Abortion (Effesierbrevet 5:11)
Shall We Listen to Men or God? (Apostlagärningarna 4:13-22)
Abortion and the Narrow Way That Leads to Life (Matteusevangeliet 76:7-14)

Bibliska perspektiv på ofödda barn – SEA Paper av Randy Alcorn om vad Bibeln och kyrkohistorien säger om det ofödda barnet.

Livets Söndag på facebook – facebooksida med länkar, resurser och möjlighet att bjuda med ens facebookvänner att fira Livets Söndag

Livetssondag.se – informationssajt med idéer och inspiration inför firandet av Livets Söndag. Här finns predikouppslag, bibelhänvisningar och annan fakta.

Ecce homo – Se människan! – SEA:s idéskrift av Per Ewert som tar upp olika aspekter av människovärdet från ett etiskt perspektiv.

Fira LIVETS SÖNDAG den tredje söndagen i advent – äldre artikel av SEA:s generalsekreterare Stefan Gustavsson.

En söndag för värnandet av livet – äldre artikel av SEA:s generalsekreterare, Stefan Gustavsson, och andra kristna ledare.