Vissa läser texter som en viss potentat läser bibeln. Det finns något som heter sammanhang och helhet över tid. Den som kan läsa och har följt mina texter och tal Ä och mitt engagemang – under många år vet att jag inte är emot muslimer, men kritiserar den uppenbara brist på demokrati och brott mot mänskliga rättigheter som finns där islam har ett avgörande inflytande. Det må gälla Saudiarabien eller Rinkeby.

För det andra diskuterar jag faktiska händelser och väldokumenterade verkligheter. Ni skriver att en bild målas upp ”hur muslimer i dagens Europa tar över bostadsområden, trakasserar kristna, tillämpar sharialagar, förtrycker kvinnor och hotar politiker”. Vill och vågar ni diskutera detta eller är ni bara intresserade av att klistra billiga etiketter på dem som presenterar vad som faktiskt händer och sker? Den som rör sig bortom högskoleinstitutioner och läser andra tidningar än Aftonbladet och DN, kan få veta vad som händer.

Det finns exempelvis bostadsområden i England där Sharia råder. Vilka är de stora förlorarna? Kvinnor och konvertiter. En imam från Rinkeby i Stockholm sa i Sveriges Radio att de som lämnar islam Ä i Sverige Ä ska avrättas. Jag har träffat kristna i Sverige och övriga Europa som lämnat islam och som trakasseras och hotas till livet av muslimer. Har ni aldrig hört talas om hot mot politiker, journalister och konstnärer som ifrågasatt islam, exempelvis i Holland och Danmark? En del har till och med mördats. Känner ni inte till detta undrar man vilken planet ni befinner er på. Allt detta har jag skrivit om och hänvisat till konkreta fall. Och de är många. Ni gör endast svepande generaliseringar. Billigt.

Unken skåpmat blir inte bättre när den serveras några år senare med fler servitörer. Ni verkar ha dammat av Steiners gamla rapport och anklagelser där han räknat ord och spekulerat fritt om mina egentliga avsikter med mina artiklar. Denna undermåliga metod har inte blivit bättre med åren.

Redovisning av väl dokumenterade händelser av förtryck i muslimvärlden kallar Steiner för att ”stigmatisera islam”. Jag försökte upprepade gånger få svar på hur detta kan kallas stigmatisering, och vilken vetenskaplig metod som används för att dra sådana slutsatser. Men Steiner undvek länge frågan och sent omsider meddelade han att han skulle ”konsultera kollegor i detta ärende”. Är månne denna debattartikel resultatet av den konsultationen?

Steiners rapport tog en upprepad kritik som bevis på fientlighet, men han analyserade inte kritiken i sig. Rapporten frågade inte huruvida det demokratiska underskottet i muslimvärlden är reellt utan fokuserade på hur många gånger det påpekas.

Steiner medgav redan då att han inte var intresserad av fakta, utan han ville försöka mäta hur och hur ofta kritik framfördes mot brott mot mänskliga rättigheter i muslimvärlden. Även Hammarström säger i en mailväxling att brotten mot mänskliga rättigheter är av sekundärt intresse.

Här skiljer vi oss åt. Jag har ägnat hela mitt liv åt människor och verklighet, åt kamp för mänskliga rättigheter och religionsfrihet.

Ni verkar vara mer intresserade av att räkna ord, felcitera och spekulera fritt om vad andra egentligen tycker Ä trots att det inte finns täckning för det i texterna. Ni verkar välja att smutskasta dem som kämpar för muslimers rätt till det ni tar för givet: yttrandefrihet och pressfrihet.

Jag har i över 20 år rest och arbetat i cirka hälften av världens länder, med stort fokus på muslimvärlden. Jag har suttit med muslimer och kristna, tagit del av människors tårar och sorg när de berättat om tortyr, övergrepp och mord. Detta är ingen pseudodebatt i akademiska elfenbenstorn, fjärran från verklighet och människor. Jag kom för några dagar sedan hem från Asien där jag återigen fick möta människor som kunde berätta om det som jagspeglar i mina artiklar.

Jag är gift med en icke-svensk – som också jobbar med människorättsfrågor internationellt; cirka 90 procent av mina vänner, bekanta och kollegor är inte svenskar utan människor av olika kulör i både hud och livsåskådningar. Jag har personligen engagerat mig för muslimer att få komma till och stanna i Sverige.

Mina iakttagelser bygger även på otaliga rapporter, artiklar, böcker och filmer som dokumenterat bristen på demokrati, förtryck av kvinnor, bristande yttrande- och religionsfrihet.

Jag har i över 20 års tid arbetat för demokrati och mänskliga rättigheter för alla, inklusive muslimer. Jag är talesman för Evangeliska Världsalliansen, en paraplyorganisation som representerar över en halv miljard kristna. Jag sitter med i den globala ledningsgruppen för Advocates International, ett nätverk av 30 000 kristna jurister i över 100 länder.

Vad gör vi? Arbetar för ett reellt innehåll i de ord som ni avslutar artikeln med: ”tolerans, respekt, medmänsklighet och öppenhet”. Yttrandefrihet innebär att olika åsikter tolereras och får framföras utan risk för repressalier. Respekt innebär att man kämpar för och respekterar mänskliga rättigheter, som existerar för att upprätthålla människovärde och bevara mänsklig frihet. Medmänsklighet innebär att kämpa för kvinnors rätt att bli behandlade likvärdiga med män. Öppenhet innebär att man vågar tala om det underskott på demokrati och mänskliga rättigheter som finns i länder och områden där islam dominerar.

Ni undviker att hänvisa till namngivna texter. Det blir svårt för läsaren att kontrollera vad som verkligen skrivits och hur ni hartolkat det. Dessutom använder herrarna citattecken ganska fult Ä det är omöjligt att veta vad som verkligen är citat och vad som bara är satt inom citationstecken. Bekväm och bedräglig debatteknik.

Detta påminner om ”forskaren” Steiners agerande för några år sedan när han analyserade mina artiklar. Inför rapportens avslutning bad Steiner om ett möte där intervju skulle ske. Samtalet skulle bandas och jagutlovades en bandkopia. I efterhand ville han dock radera allt han själv sa i samtalet, eftersom han var rädd för att hans ord skulle ”kunna användas av någon annan”, emot honom själv. Steiner, som inte drar sig för att indirekt karaktärisera mig som rasist, menade att hanutsatts för karaktärsmord eftersom han blivit ifrågasatt i en tidningsintervju.

Mycket dumheter har sagt och begåtts i vetenskapens namn. Skulle Steiners metod ha använts mot Torgny Segerstedt hade han väl anklagats för att stigmatisera tyskar när han konsekvent fördömde det förtryck som Nationalsocialisterna stod för.

Mats Tunehag

Jesus, islam & Sverige: Jesu fyra förhållningssätt gentemot människor, religion och förtryck

Stämmer påståendena i Hammarströms, Lundbergs och Steiners artikel?