Det drar ihop sig på allvar i äktenskapsfrågan. Ryktet om att frågan redan är avgjord på ett sätt som skulle göra att kristdemokraterna kördes över förefaller dock överdrivet. Göran Hägglund vill inte kasta yxan i sjön. Han räknar med att det ska gå att hitta en lösning som tillfredsställer den stora del av den svenska befolkningen som är av uppfattningen att begreppet äktenskap även i fortsättningen ska vara reserverat för förbindelsen mellan en man och en kvinna.

Men nu brinner det i knutarna. Göran Hägglund behöver eldunderstöd. Det krävs en ännu tydligare, bredare och intensivare opinionsbildning än hittills. Kunde allmänna opinionen mobiliseras i den tekniskt komplicerade frågan om FRA-lagen borde detta vara fullt möjligt även i äktenskapsfrågan.

Här har kyrkor, samfund och kristna ledare ett stort ansvar. Men samma ansvar åvilar varje kristen som delar uppfattningen att äktenskapet bör bevaras.

Nu är det hög tid att göra sin röst hörd på bloggar, i tidningarnas insändarspalter och genom direkta kontakter med den riksdagsledamot man var med om att rösta fram år 2006. Ring, skriv brev, argumentera, vädja! Använd väljarmakten! Det är inte ens två år kvar till nästa val och politiker brukar vilja bli omvalda…

En tydlig folklig opinion skulle i bästa fall kunna leda till att vi även i fortsättningen har två så kallade juridiska figurer för samlevnad, äktenskap för par där parterna har olika kön och partnerskap för samkönade par, där partnerskapsinstrumentet om så behövs förfinas för att ge samma trygghet och status som äktenskap.

Den vägen förefaller svårframkomlig. En civilrättslig samlevnadsbalk för alla par, där statens ansvar slutar vid en juridiskt giltig registrering och kyrkor och samfund förfogar över äktenskapsbegreppet, är ett intressant alternativ. Kanske kan det få den breda uppslutning och acceptans som en fråga av denna dignitet kräver.

ELISABETH SANDLUND

Chefredaktör Dagen

Texten är även publicerad på dagen.se

Genom följande länk kommer Du till vår mejlkampanj