I en mycket uppskattad serie föreläsningar vid Filadelfiakyrkans Bibelskola STHLM vt 2017 tar Stefan Gustavsson sig an ämnet Bibeln och naturvetenskapen. Har modern vetenskap motbevisat Gud? På vilket sätt relaterar kristen tro till forskning och naturvetenskap? Hur kan man läsa Bibelns första tre kapitel i ljuset av Big Bang och vad vi idag vet om universums ålder? Och har berättelsen om Adam och Eva någon koppling till historien?

Varje föreläsning inkluderar Q&A från publiken.

Del 1 – Behöver tron försvaras?
Del 2 – Vetenskap och kristen tro
Del 3 – Hur gammalt är universum? Om 1 Mosebok 1
Del 4 – Människans historia – Om 1 Mosebok 2-3