Det finns gott om hopp. Även i Svenska akademiens ordlista: Hopp, hoppare, hoppas, hoppbacke, hoppborg, hoppeligen, hoppetossa, hoppfull, hoppfylld, hoppgren, hoppgrop, hopphöjd, hoppilandkalle, hoppingivande, hopplös, hopprep, hoppribba, hoppsansa, hoppstil, hopptorn, med flera.

Ser man på delar av utveckling i Sverige, Europa och världen kan man känna hopplöshet. Svenska dagbladet har en artikelserie om tillståndet bland svenska ungdomar. Enligt undersökningar mår de sämst av alla i hela Europa. Varför? Jo, enligt skolöverläkaren Brönnegård beror det på globalisering, informationsflödet och den osäkra arbetsmarknaden. Jag var tvungen att läsa svaret två gånger: menar han allvar? Inte ett ord om den socialdemokratiska sociala ingenjörskonsten som brutit ned familjer. Men det finns hopp.

Enligt ett EU-direktiv ska man hellre göra tester på mänskliga embryon än på djur. Detta ska Europaparlamentet rösta om nästa månad. Djur viktigare och mer värdefulla än människor?! Hoppsansa Ä inte bra. Men det finns hopp.

Yttrandefriheten är en oersättlig grundsten för demokrati och mänskliga rättigheter. Men bland västvärldens demokratier minskar yttrandefriheten i toleransen namn av de som inte tolererar andra åsikter än sina egna. Denna vecka röstade det brittiska underhuset för att ta bort en klausul gällande yttrandefrihet och göra det olagligt att uttrycka att praktiserad homosexualitet är fel. Detta är socialdemokraternas broderparti Labour som vill genomföra det. Vi hoppas att Överhuset stoppar lagändringen.

Nåväl, vad ger hopp? Det antyder rubriken: O crux ave spes unica. Så står det på August Strindbergs gravkors på Norra kyrkogården i Stockholm; ungefär ”var hälsad du kors, mitt enda hopp”. Det är Kristus som är vårt och världens hopp. Hans inhopp (om uttrycket tillåts) i tid och rum ger hopp. Kristus är grunden och målet för den Svenska evangeliska alliansen, SEA. Även SEA ger mig hopp. Varför?

I onsdagskväll hade vi årsmöte och hoppfullheten lyste igenom.

SEA är ett viktigt instrument som för ut det kristna hoppet i det offentliga rummet. SEA:s intäkter ökade med över 50 procent förra året och medlemsantalet nära nog fördubblades. Vidare startade vi en ungdomsorganisation: YES Ä Young Evangelicals of Sweden Ä som på kort tid fick över 1000 medlemmar. Detta inger hopp för 2009 och framåt.

Hoppet har även fem namn: Stefan Gustavsson, Lukas Berggren, Emelie Rönnerfors, Andreas Carlson och Sarah Lundgren. De första tre leder SEA och de två sistnämnda går i bräschen för YES. När jag ser deras kompetens, hängivenhet och vision så fylls jag med hopp.

SEA:s vision är ett Sverige förvandlat av evangeliet. SEA vill bygga relationer mellan kristna för att utifrån ett evangelikalt perspektiv påverka kyrka och samhälle, i Sverige och världen.

Det kristna hoppet är ingen naiv from förhoppning. Nej, det handlar om att världens hopp Ä Kristus själv Ä får bli synlig och verklig bland Sveriges ungdomar och i EU-direktiv. Därför behövs SEA och YES! Jag hoppas att fler blir medlemmar.

MATS TUNEHAG
Ordförande
Svenska Evangeliska Alliansen

PS. En del menar att texten på Strindbergs kors ska läsas Ave o crux spes unica. Innebörden blir dock densamma.

Texten är publicerad på ledarsidan i Världen idag den 27 mars 2009

www.yesibelieve.se

www.sea.nu