– Det är med sorg som jag konstaterar att samma dag som Europaparlamentet diskuterade den senaste tidens attacker mot kristna minoriteter, tvångsflögs flera kristna tillbaka till Irak. Trots varningar från en rad internationella organisationer, däribland UNHCR och Amnesty, gör svenska migrationsverket bedömningen att ingen av dem har några skäl att få stanna.

Det säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, i en kommentar till tvångsutvisningen av de 20 irakier som skedde på onsdagen. Samma dag debatterade Europaparlamentet förföljelsen av kristna minoriteter.

– EU:s utrikesrepresentant Catherine Ashton var tydlig med att EU inte kommer att vända de kristna minoriteterna ryggen. Den bästa reaktionen på extremism är att stå enade internationellt, betonade hon och fördömde förföljelserna. Efteråt följde en lång debatt där flera parlamentariker med kraft fördömde förföljelsen av de kristna i Mellanöstern, säger Stefan Gustavsson och fortsätter:

– Tragiskt nog deltog ingen svensk Europaparlamentariker. Trots övriga Europas vakenhet över kristna minoriteters utsatthet, är detta verkligen Sveriges blinda fläck. Samma dag som EU fördömer förföljelserna utvisar Sverige kristna.

– Enligt regeringens regleringsbrev för Migrationsverket har man till den 1 juni i år att redovisa hur kompetensen om religionstillhörighet ska bli bättre. Det är oansvarigt att inte invänta den utredningen när det enligt Amnesty ingick minst 14 personer från särskilt farliga provinser i den grupp som tvångsutvisades i onsdags. SEA uppmanar därför alla som vill stå upp för de mänskliga rättigheterna att använda sig att våra brevmallar på vår hemsida till Migrationsverket och migrationsministern och påminna dem om detta.

– Min förhoppning är nu att Migrationsverket skickar ut bred inbjudan till kyrkor och andra aktörer i det civila samhället med expertkunnande för att säkerställa religionskompetensen, avslutar Stefan Gustavsson.

Fotnot: Klicka här för att komma till brevmallarna.