Är Jesus den enda vägen till frälsning? Kan jag få kontakt med Gud genomandra religioner? Ger Muhammed en lika bra bild av Gud som Jesus?

I detta panelsamtal diskuterar Stefan Gustavsson ytterst avgörande frågor som rör Jesus och frälsningen. Dialogpartners är Eskil Franck, överintendent för Forum för levande historia och docent i teologi, och Carl Reinhold Carlsson Bråkenhielm, professor i empirisk livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet.

Klicka för för panelsamtalet