Vad är det egentligen vi tror på? Och varför? Detta är frågor som vi alla kan ha skäl att ställa oss. Det är också frågor som vi kan få från våra grannar och vänner.

Av detta skäl har SEA:s generalsekreterare Olof Edsinger och Apologias direktor Stefan Gustavsson teamat ihop för ett gemensamt projekt med TBN Nordic, där de i 24 korta föredrag stannar upp inför den kristna trons grundläggande sanningar.

Utgångspunkten för serien är den apostoliska trosbekännelsen, och med denna som ryggrad tar de upp vanliga frågor kopplat till Gud och den kristna tron. Totalt handlar det om åtta avsnitt per trosartikel, där det första avsnittet ger en övergripande introduktion och det sista en fördjupande analys. Däremellan tas sex olika teman upp, och normalt klockar de in på mellan 6 och 8 minuter.

Tanken är att serien ska kunna användas både av enskilda och församlingar, till exempel som ett samtalsunderlag i hemgruppen eller i början av ett styrelsemöte.

– I en tid som vår är det extra angeläget att få grepp om det centrala innehållet i den kristna tron, säger Stefan Gustavsson. Därför känns det mycket roligt att Apologia och SEA tillsammans kan lansera filmserien ”Vad är det vi tror på?” Vi ber och hoppas att den ska få bli en resurs för stora delar av Sveriges kristenhet.

– Vi är särskilt glada för TBN Nordics snygga produktion av serien, säger SEA:s Olof Edsinger. Den proffsiga inramningen gör ju också att innehållet blir mer lättillängligt. Jag ser framför mig att många kommer att dela dessa avsnitt inte minst i sociala medier.

Direktlänk till serien på TBN Play

 

Alla de 24 rubrikerna finns här (klicka för att komma direkt till respektive klipp):

1 Intro: Klassisk kristen tro – finns det?

2 Vad är tro?

3 Gud – Skapare och Herre

4 Bibeln – mänskligt och gudomligt ord

5 Skapelse eller evolution?

6 Vad är så speciellt med människan?

7 Kön och sexualitet

8 Analys: I dag står striden om den första trosartikeln

9 Intro: Kan vi lita på evangelierna?

10 Jesus – Guds son?

11 Spelar jungfrufödseln någon roll?

12 Historiska argument för uppståndelsen

13 Räddad – men från vad?

14 Vad är poängen med Jesu återkomst?

15 Vad ska vi med domen till?

16 Analys: Evangeliet drar saker till sin spets

17 Intro: Treenigheten – biblisk lära eller senare påfund?

18 Kan man be till den helige Ande?

19 Måste man vara med i en kristen församling?

20 Vilka skillnader finns det mellan olika kyrkor?

21 Kallade till helighet

22 Vad händer efter döden?

23 Varför blir inte alla räddade?

24 Analys: Att kliva in i en större berättelse