För en månad sedan bjöd nätverket Exponential Europe in till vad som ursprungligen var en konferens om församlingsutveckling, men som i stället blev ett livesänt event med två tusen deltagare på 130 platser i Europa och Eurasien.

Lite enkelt kan Exponential Europe beskrivas som en katalysator för frågor som har med församlingsplantering och församlingsutveckling att göra. Bland partnerorganisationerna finns allt ifrån Alpha och ett antal globala och europeiska missionsorganisationer till diverse församlingsnätverk, ledarskapsrörelser och forskningsinstitut. Därmed kan man också säga att den undervisning som förmedlades genom närverket är ett slags temperaturmätare för vad som just nu händer på dessa områden i Europa.

Den gemensamma visionen för Exponential Europe formuleras som att ”reproduktion och multiplikation ska bli normen i språket och beteendet i den europeiska kristenheten”. Denna vision kan i sin tur sägas vila på tre bibelord.

För det första missionsbefallningen enligt Matteusevangeliet: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut” (Matt 28:18–20).

För det andra missionsuppdraget enligt Apostlagärningarna: ”Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns” (Apg 1:8).

För det tredje multiplikationskallelsen enligt Andra Timotheosbrevet: ”Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra” (2 Tim 2:2).

Med dessa bibelord som grund var det flera av Exponential-talarna som påtalade att våra kyrkor och organisationer behöver skapa strategier och kulturer som fokuserar på multiplikation. Vi behöver ställa oss frågor som: Vem bjuder jag med mig till församlingen? Vem lärjungatränar jag personligen? Finns det viceledare som kan ta över när vår cellgrupp eller någon annan verksamhet ska delas?

Inte minst Paulus ord i Andra Timotheosbrevet är intressanta här. Av det som lite klämkäckt kallas ”222-principen” framgår ju att hela fyra led finns inbyggda i evangelieförmedlingen: 1) Paulus som missionär. 2) Timotheos som mottagare av budskapet. 3) Pålitliga människor som Timotheos skolar in. 4) Andra som blir undervisade av dessa. Multiplikation, helt enkelt!

Det starkaste exemplet på hur den här typen av strategi kan bära frukt kom under konferensen från Anglikanska kyrkan. Sedan 2015 har man där haft en biskop med nationellt ansvar för kyrkans församlingsplanteringsarbete. Ric Thorpe, som han heter, har sin bakgrund i Alphaförsamlingen Holy Trinity Brompton och var under flera år ledare för en av HTB:s mest dynamiska församlingsplanteringar. Nu är han alltså biskop, och med ett beslut i Anglikanska kyrkans generalsynod i ryggen – där det slogs fast att alla församlingar bör satsa på åtminstone någon form av nyplantering – har han fått se mer än 3 500 nya församlingar startas!

Ett annat centralt tema under Exponential Europe-dagen var behovet av lärjungaformande kulturer. Alltför lätt kan det ju bli så i våra kyrkor och församlingar att vi formar konsumenter snarare än individer som lever enligt 222-principen. Eller så är vi så uppbundna av vår egen verksamhet att vi i realiteten formar volontärer som kan fylla luckor i våra program snarare än lärjungar som lever ut sin tro i vardagen.

I det senare fallet har det visat sig att årets coronapandemi har slagit extra hårt, för när det inte finns någon verksamhet att upprätthålla blir det ju som att alla naturliga utlopp för tron hamnar på paus. En sista hälsning från Exponential Europe kan därför vara denna: Se till att skapa goda strukturer för ledarträning och lärjungaformande, inte bara för den löpande verksamheten. Bara då kan vi räkna med djupgående andlig växt – och med sann multiplikation!