Debatten ”Skulle världen bli bättre utan religioner?” den 31 augusti mellan Stefan Gustavsson och Christer Sturmark samlade många intresserade. För dig som missade debatten går det att se den i efterhand på denna länk.

Missa inte nästa debatt som handlar om aktiv dödshjälp. Då debatterar Per Ewert, författare till SEA:s idéskrift ”Ecce homo – Se människan!”, om försvaret av människovärdet, och filosofen Torbjörn Tännsjö.

Debatten äger rum torsdagen den 8 september kl 18:00 i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm (entré 60 kr). ”Ecce homo – Se människan!” kan beställas här.