– ORKP-personer (ortodoxa, romersk-katolska och protestantpersoner) är ingen homogen grupp och i ett alltmer sekulärnormativt samhälle där människor med olika kristna identiteter osynliggörs är det viktigt att utveckla en ORKP-kompetens.

Det säger Svenska Evangeliska Alliansens (SEA) generalsekreterare Stefan Gustavsson, som nu lanserar ORKP-certifiering för arbetsplatser och offentliga institutioner. En ORKP-certifiering synliggör att en organisation eller institution arbetar strategiskt för god arbetsmiljö och ett respektfullt bemötande av ortodoxa, romersk-katolska och protestantpersoner.

– Hur beter man sig på en ungdomsmottagning inför en ung katolik när
frågan om preventivmedel kommer upp? Vad säger man på arbetsplatsen om en pingstvän eller lutheran vill be för dagens arbetsuppgifter, i liturgisk form eller med tungotal? Med eller utan handpåläggning? När passar det att säga god jul till en ortodox skolelev?

– Det är viktigt att öka ORKP-kompetensen på både skolor och arbetsplatser för att skapa ett mer öppet samhälle. SEA har lång erfarenhet av att genomföra utbildningsinsatser och vi är glada att nu kunna erbjuda ORKP-certifieringar, säger Stefan Gustavsson och fortsätter:

– Certifieringsarbetet består bland annat av utbildning i jesusperspektiv och annat internt utvecklingsarbete. I längden är vår förhoppning att även högskole- och universitetskurser ska ORKP-certifieras och anlägga ett sekulärnormkritiskt perspektiv på utbildningen. En ORKP-certifiering av verksamheten är ett kvitto på att ett systematiskt arbete för ORKP-personers rättigheter genomförts, avslutar Gustavsson.

Priser: Utbildning
0-2 timmar: 9.000 kr
3-4 timmar: 14.000 kr
6-8 timmar: 20.000 kr
Helg påslag: +25 %

Priser: ORKP-certifiering
En ORKP-certifiering för en grupp med 25 personer kostar ca 100.000 kr. Kontakta oss för ett prisförslag för just din verksamhet