– Vi är så tacksamma till Gud och till människor för hur SEA har vuxit fram. Vi har haft förmånen att få arbeta med centrala frågor som rör evangeliet om Jesus Kristus och hur vi kan kommunicera det i vår tid, liksom med många viktiga samhällsfrågor. I en kristenhet som många gånger väljer att tumma på innehållet i tron behöver vi stå stadigt på biblisk grund. I ett samhälle som förlorat riktningen behöver vi stå upp för människovärde, religionsfrihet och familj.

Det säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen, i samband med att organisationen firar 15 år den 26 november.

Trots att SEA i sin nuvarande form startades för 15 år sedan går organisationens rötter tillbaka till 1853 då Evangeliska Alliansens svenska centralavdelningen startades för att ”väcka religiöst likgiltiga” och stärka religionsfriheten. Arbetet förlorade dock i kraft under större delen av 1900-talet och upphörde formellt på 1990-talet. Hösten 2001 omstartades Svenska Lausannekommittén som Svenska Evangeliska Alliansen för att stärka den kristna rösten i samhället.

– Den utan tvekan mest avgörande utmaningen gäller återevangelieringen av Sverige. Även om allt färre svenskar säger sig tro på Gud innebär detta en fantastisk missionsmöjlighet för den kristna församlingen att dela de goda nyheterna i en kultur som är mer nollställd gentemot kristen tro. Här planerar vi en större satsning under 2017 för att inspirera och utrusta församlingar.

– I en skeptisk kultur behöver kristna med en gemensam bekännelse till Jesus som herre och frälsare, ett gemensamt förtroende för Bibeln som yttersta auktoritet, och en gemensam iver i missionsuppdraget, stå tillsammans och hjälpa varandra att nå ut med evangeliet, säger Stefan Gustavsson och fortsätter:

– Konkret står kristenheten också inför stora utmaningar när det gäller muslimers invändningar mot den kristna tron. Här behöver vi bli bättre på att både förklara och försvara evangeliet. Medicinsk-etiska frågor som abort och dödshjälp liksom friktionsytorna kring religionsfrihet och det pluralistiska samhället fortsätter också att växa. Om vi som församlingar väljer att inte samtala om dessa frågor är det inte en orimlig förutsägelse att många kristna kommer anta den sekulära uppfattningen inom några år. Här är SEA en omistlig resurs och röst.