Sedan 2007 har Svenska Evangeliska Alliansen uppmuntrat församlingar att fira Äktenskapets dag söndagen innan Alla hjärtans dag genom att särskilt lyfta fram Guds tanke med äktenskapet och mänsklig samlevnad. Från och med 2018 vill SEA uppmuntra församlingar att fira Äktenskapets vecka med start söndagen innan Alla hjärtans dag (11 februari 2018). Kommande år infaller Äktenskapets vecka med start 10 februari år 2019.

Ä Den kristna förbundsrelationen mellan en man och en kvinna, med den tydlighet och trygghet som denna för med sig för alla parter, är i sanning värd att fira. I många länder arrangerar man redan en så kallad ”Marriage Week”, där församlingar belyser äktenskapets syfte och inbjuder till äktenskapskurser och liknande. Detta kan även vara till inspiration för svenska församlingar som vill belysa dessa ämnen i gudstjänsten, bibelstudiekvällar, hemgrupper, äktenskapsalpha osv, säger SEA:s generalsekreterare Olof Edsinger.

– Kyrkans uppgift att presentera Guds goda tanke med äktenskapet illustreras av Svenska Dagbladets aktuella artikelserie på temat ”Polyamorös vardag”. Även om det är få som okritiskt väljer att praktisera de förhållningssätt som presenterades där, ska vi inte underskatta genomslagskraften i den polyamorösa trenden. Den är trots allt en naturlig förlängning av vår tids mer allmänna normupplösning.

– Konsekvenserna av dessa ideal tydliggjordes också i den hjärtskärande intervjun med RFSU-ordföranden Hans Nestius änka, som hade levt just i en icke-trogen kärleksrelation. Så här i backspegeln säger hon ifrån att hennes mångårige partner ”tyckte att man skulle ha medglädje när ens partner var med någon annan, men jag kände nog snarare acceptans. I dag hade jag sagt tack och gått Ä”

– Det kristna svaret på de dilemman som skymtar fram i intervjun handlar till stora delar om det trogna monogama äktenskapet. Äktenskapets förtjänster bekräftas även av forskningen, både i fråga om relationens kvalitet och om det gemensamma samlivet. Här har den kristna kyrkan en fantastisk skatt att vittna om, inte bara under Äktenskapets vecka och Alla hjärtans dag, utan alla årets dagar, säger Olof Edsinger.

Klicka här för mer information och resurser inför Äktenskapets vecka

Klicka här för SEA:s resurssida Äktenskap.info för artiklar om bl.a. äktenskapsfrågan i samhällsdebatten