Riksdagsledamoten Peter Persson (S) vill att utbildningsministern minskar antalet religionstimmar i skolan då Higgspartikeln ska motbevisa Guds existens. SEA:s Stefan Gustavsson svarar honom idag på Aftonbladets debattsida.

Har naturvetenskapen motbevisat Gud? Frågan återkommer ständigt. Nu senast skriver riksdagsledamoten Peter Persson i en skriftlig fråga till utbildningsminister Jan Björklund att genom ”Higgspartikeln har ännu ett avgörande steg tagits mot ett vetenskapligt bevis på att Gud inte existerar och har skapat universum”. Därtill anser han det vara ”bevisat att människan inte har någon osynlig ,själ, och att det inte finns något liv efter detta”. Persson vill därför minska antalet timmar i religionskunskap till förmån för fler lektioner i naturvetenskap i skolan.

Naturvetenskapens betydelse går inte att överskatta; den har förändrat livsvillkoren för oss människor på ett fantastiskt sätt. Den som är kritisk till naturvetenskapen avvisar sitt eget liv. Hus, kläder, mat, teknik, medicin, kommunikationer, kultur, underhållning Ä Alla sidor av modernt liv utgår från kunskap som naturvetenskapen bidragit med. Det är självklart att vi ska bejaka naturvetenskapen!

Men är gudsfrågan en naturvetenskaplig fråga? Här måste jag ta Peter Persson tillbaka till skolbänken.

Historiskt har den moderna naturvetenskapen växt fram i det kristna Europa Ä från medeltiden och framåt Ä bland gudstroende forskare. Det finns ingen principiell konflikt mellan att tro på Gud och att utforska den här världen. Peter Persson verkar helt enkelt missförstå naturvetenskapens kompetensområde. Som framgår av själva ordet undersöker naturvetenskapen naturen, inte det övernaturliga. Naturvetenskapen kan besvara frågor som rör fysiken, inte metafysiken.

Men Person missförstår inte bara naturvetenskapen, utan också gudstron. Underförstått i påståendet att gudsfrågan kan avgöras av naturvetenskapen finns bilden av Gud som en del av naturen. Men det gudsbegrepp som judar, kristna och muslimer delar innebär att Gud inte är ett föremål bland andra i världen. Nej, Gud finns före världen och står utanför världen; han är dess skapare. Han är en transcendent verklighet. Världen kan bära spår av honom, men han kan inte fångas in av oss i laboratorier och provrör.

Higgspartikeln är därför inget bevis mot Guds existens. John Lennox är professor i matematik vid det prestigefyllda Oxforduniversitetet och själv troende kristen. Förra året skrev han i The Times of London med anledning av Higgspartikelns upptäckt: ”Det är uppenbart att Higgspartikeln är mer relevant än Gud för frågan om hur universum fungerar. Men inte när det gäller frågan om varför det finns ett universum där partikelfysik är möjligt. Förbränningsmotorn är utan tvekan mer relevant än Henry Ford för frågan om hur en bil fungerar, men inte för frågan om varför den existerar.”

Naturvetenskapen är enormt viktig Ä inom sitt arbetsområde. Dess fenomenala framgång frestar oss att sätta vår tillit till den också i andra frågor. Men frågor om livets mening, människans värde, moraliska frågor, liksom frågan om Guds existens, kan inte ges naturvetenskapliga svar. De måste besvaras på andra sätt.

I en tid när Sverige, inte minst genom invandring, blir allt mer mångreligiöst ökar behovet av kunskap om religion och religiösa frågeställningar. Det behövs därför snarare fler, inte färre, religionstimmar i skolan.

Stefan Gustavsson, generalsekreterare SEA

Artikeln är publicerad på Aftonbladets debattsida (nätupplagan)