– För ett land som vill hålla demokrati och mänskliga rättigheter högt, är det oförklarligt att samvetsfriheten ännu inte är inskriven i lagen.

Det säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, inför Kristna Läkare och Medicinstudenters seminarium om samvetsfrihet i vården där han deltar i en panel.

– Trots att Sverige har förbundit sig att upprätthålla artikel 18 i FN:s människorättsdeklaration om att var och en rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, finns det idag ingen lagstadgad samvetsfrihet för vårdpersonal. Till och med Europarådet, där Sverige ingår, antog i oktober 2010 en resolution som definierade varje vårdanställds rätt till samvetsfrihet, till exempel när det gäller utförandet av aborter, säger Stefan Gustavsson.

Seminariet som äger rum i Elimkyrkan, Stockholm, den 29 november sker samtidigt som Svenska Läkaresällskapets Riksstämma går av stapeln i Stockholm.

Välkomna till seminariet När lagen och etiken kolliderar Ä klinik och forskning!

Medverkande: Johan Semby, överläkare och ordf. Kristna Läkare och Medicinstudenter, Stefan Gustavsson, generalsekreterare SEA, Anne-Berit Ekström, barnneurolog, mfl.

Plats: Elimkyrkan, Storgatan 26, Stockholm (T-Östermalmstorg)
Dag och tid: Torsdagen 29/11 kl 19:45
Arrangör: Kristna Läkare och Medicinstudenter