Sveriges hantering av asylsökande konvertiter, brist på samvetsfrihet i vården och attacker mot kristna flyktingar på asylboenden. Det är tre frågor som SEA lyfter i sin rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter då Sverige i början av nästa år kommer att granskas av MR-rådet i det så kallade Universal Periodic Review.

– Sedan 2015 fram till idag, som är den period som granskas av MR-rådet, har vi sett hur Sveriges ambitioner att visa upp en tolerant och inkluderande hållning för minoriteter i många fall har varit en fasad. När kristna attackerades på asylboenden och Brå:s statistik över kristofobiska hatbrott sköt i höjden negligerades detta i regeringens handlingsplan, säger biträdande generalsekreterare Jacob Rudenstrand, som varit ansvarig för FN-rapporten, och fortsätter:

– Asylsökande konvertiteter har fått utstå komplexa kunskapsfrågor som varit avgörande för att de inte ska bli utvisade. Inte sällan har de fått höra från Migrationsverkets sida att de ska vara tysta om sin nya tro i sina hemländer där det råder dödstraff på att lämna islam. Eller så har handläggare hävdat att det egentligen är samma tro. Här motarbetar Sverige själva idén med religions- och övertygelsefriheten; möjligheten att offentligt få utöva sin religion utan att staten avgör vad som är korrekt tro. Religionsfrihet kan inte reduceras till att bara fira gudstjänst.

– Oviljan att bevilja samvetsfrihet i vården är en fingervisning i hur vi som samhälle lever upp till våra höga bekännelser om mångfald och öppenheten för avvikare, avslutar Jacob Rudenstrand.

SEA:s rapport, som är skriven tillsammans med European Evangelical Alliance, World Evangelical Alliance och European Centre for Law and Justice, hänvisar bland annat till Open Doors Sveriges rapport om attackerna på kristna flyktingar och Konvertitutredningen som initierades av Pingst FFS.

Universal Periodic Review (UPR) är en mekanism inom MR-rådet där FN:s medlemsländer återkommande granskar situationen för mänskliga rättigheter i alla världens länder. Organisationer är även välkomna att lämna in rapporter. Sverige har tidigare granskats i UPR 2010 och 2015 och kommer alltså att genomgå sin tredje granskning i januari 2020.

Länk till FN-rapporten (engelska)