Bestäms homosexualitet biologiskt vid födseln? Kan samhällsvetenskapen avgöra om en homosexuell läggning är ”positiv”. Stanton L. Jones, psykologiprofessor vid Wheaton College, skriver att det finns en genomgripande övertygelse i den västerländska kulturen att det är vetenskapligt bevisat att homosexuell läggning (och egentligen alla sexuella läggningar) är en fullvärdig egenskap hos den mänskliga personen och har sina rötter i biologin. I denna artikel går Jones till rätta med en del missförstånd om forskningen hos både socialkonservativa och liberala och argumenterar dessutom för att samhällsvetenskaperna inte kan bestämma homosexualitetens moraliska status.

Av Stanton L. Jones

Läs merSEA_Paper_10_Vetenskapen_och_samkönade_relationer