I det stora hela har evangelikaler varit bra på att läsa Bibeln messianskt, men brustit i att läsa den missiologisk. Vi läser Gamla Testamentet i ljuset av Jesus, på så sätt att vi där hittar en hel messiansk teologi och eskatologi som vi ser som fulländad i Jesus. Men det vi ofta har missat är att gå vidare därför att vi inte har insett Messias missiologiska betydelse. Mer enkelt uttryckt, vad var Jesus ute efter när han påstod sig vara Messias, eller när han lät sig kallas så av andra? Messias skulle i sin egen person införliva Israels identitet och mission, som representant, kung, ledare och frälsare, skriver Chris Wright

Av Chris Wright

Läs mer SEA Paper 13 Sanningens Mission