Gud och vetenskapen är inte alternativa förklaringar till varandra. Gud är den agent som designade och upprätthåller universum; vetenskapen talar om för oss hur universum fungerar och vad det är för naturlagar som styr dess beteende. Därför kan Gud även gripa in i sin skapelse. Kristna påstår nämligen inte att Jesus uppstod genom naturliga processer, utan genom övernaturlig kraft. Naturlagarna kan inte utesluta den möjligheten, skriver Oxfordmatematikern John Lennox i denna påskbetraktelse.

Av John Lennox

Läs mer SEA_Paper_14_Naturlagarna_kan_inte_utesluta_uppståndelsen