”Krauss bristande respekt för filosofi är grund för, och underminerar också, hela hans projekt”. Det skriver filosofen Peter S. Williams i denna analys av Sverigeaktuelle Lawrence Krauss som nyligen diskuterade Gudstro och vetenskap med bland andra SEA:s Stefan Gustavsson och som TV-sändes i Kunskapskanalen. Krauss som är aktuell med boken Ett universum ur ingenting förväxlar alla frågor om den naturliga världen med naturvetenskapliga frågor om den naturliga världen. Det är ett faktum att det kan finnas filosofiska frågor om den naturliga världen, och frågan om det slutgiltiga ursprunget är en sådan, skriver Williams.

Av  Peter S. Williams

Läs mer SEA Paper 15 Ett universum från någon