Evangeliet är de glada nyheterna, de strålande nyheterna att Gud genom Kristus har kommit till vår planet, levt, dött och uppstått igen för att ta bort världens synd. Och han vill leva med sin kraft i och genom oss när vi sätter vår tro till honom – inte för våra förtjänsters skull, utan som en gåva av ren och oförtjänt nåd. Det är de bästa nyheter som någonsin förärats vår planet! När det nu är så härliga nyheter, varför känner sig så många otillräckliga när det gäller att dela med sig av sin tro, skriver Rebecca Pippert och ärkebiskop Benjamin Kwashi. Varför har kyrkan så svårt att träna de troende i att förtröstansfullt dela det strålande evangeliet? 30 år efter att Rebecca Pippert gav ut sin bok Ut ur saltkaret är dess inledning fortfarande lika aktuell: Kristna och icke-kristna har något gemensamt: vi blir båda nervösa av evangelisation.

Av Rebecca Manley Pippert och Benjamin A. Kwashi

Läs mer SEA Paper 17 Evangelisation 2000-talet