Kommer alla att bli räddade en dag? Är helvetet bara tillfälligt, om det alls finns? Om man svarar ja på någon av de frågorna, kan det historiska kristna åtagandet att se hela världen omvändas till Kristus verka en aning fånigt. Varför så stora ansträngningar och kostnader för att övertyga folk att Jesus är den enda vägen, om de ändå inser det allihop i slutändan? Varför riskera att stöta sig med människor – i synnerhet de som hör till andra religiösa traditioner – genom att påstå att deras väg inte leder dem någon vart när de inte känner Jesus, om vi ändå alla en dag ska få del av all sanning, frid och glädje?

Av Gerald R. McDermott

Läs mer SEA Paper 20 Kommer alla att bli räddade