Den kristna försoningsläran har diskuterats livligt de senaste åren. Var Jesu korsdöd ett nödvändigt ställföreträdande lidande för att sona människans synd eller ”gudomlig barnmisshandel”, som en del liberala teologer vill göra gällande? I denna artikel förklarar den anglikanske teologen J.I. Packer varför själv definitionen av kristen tro hänger synen på försoningen. ”Kristi död för mig är min enda grund för hopp inför Gud”, konstaterar han.

Av J.I. Packer

Läs mer SEA_Paper_24_Tillbaka_till_det_ställföreträdande_strafflidandet