Äktenskap och familj är instiftat för att uppenbara Guds kärlek, och till Guds ära – för att sprida Guds härlighet. Familjen är också det mänskliga samhällets grundläggande enhet, fanns till före såväl samhälle som stat och har därför rätt till dessa mer omfattande institutioners stöd och skydd. Men äktenskap och familj är också utsatta för stora påfrestningar i dag.

Av Ola Nilsson

Läs mer SEA Paper 30 Äktenskapet – en bild på Kristus och kyrkan