När judiska eller grekisk-romerska medborgare under det första århundradet läste eller hörde Jesu och Paulus ord hade de många begrepp, juridiska termer och antaganden i sina tankar som vi inte delar. Vi måste förstå deras tankevärld för att förstå texten om Jesus och skilsmässa som de gjorde.

Av Dr David Instone-Brewer

Läs mer SEA_Paper_33_Jesus_och_den_judiska_skilsmässodebatten