Varför kan inte den kristna kyrkan ta en time-out eller släppa samhällets konfliktytor mellan olika värderingar och livsåskådningar under ett år och bara göra gott? Frågan är lättförståelig då många kristna hellre vill undvika debatter där den kristna tron och etiken spänner mot den sekulära kulturen. Men att dra sig undan från samhället vore att predika ett helt annat evangelium.

Av Daniel Darling

Läs mer SEA_Paper_36_Kyrkan_kan_inte_undvika_konfliktytorna_i_samhället