Finns Gud? Varför visar Gud sig inte tydligare? Varför finns det onda? Vad är meningen med livet? Vad händer när man dör? Leder alla religioner till Gud? Dessa är de vanligaste frågorna som svenska ungdomar och studenter har om Gud och kristen tro. Många av frågorna lever även vidare in i arbetslivet. Bibeln lär att hela människan är kallad att älska och ära Gud, inklusive med hjälp av förståndet. Ärliga frågor förtjänar ärliga svar.

Av Stefan Gustavsson

Läs mer SEA_Paper_40_Ärliga_frågor_förtjänar_ärliga_svar