Inför den protestantiska reformationens 500-årsjubileum har evangeliskt kristna över hela världen möjlighet att på nytt reflektera över arvet från reformationen, både med avseende på Jesu Kristi världsvida kyrka och på utvecklingen av arbetet för evangeliet. Efter århundraden av strider och ansträngda relationer mellan evangeliskt kristna och katoliker har den senaste tidens ekumeniska välvilja skapat goda förutsättningar för ledare i båda lägren att hävda att reformationen i det närmaste är över – att de huvudsakliga teologiska oenigheterna som ledde fram till brytningen inom den västerländska kristenheten på 1500-talet är lösta. Det skriver det evangeliska Reformandainitiativet med anledning av reformationsjubileet.

Läs mer SEA_Paper_41_Är_reformationen_över