Stora delar av den protestantiska reformationen kan sägas vila på fem pelare, som tillsammans ger en god bild av vad som är en reformatorisk syn på kristen tro. Det är slagord som från början har formulerats i polemik med 1500-talets katolska kyrka, men som äger giltighet även i dag. Deras funktion är inte bara dogmatisk, utan även själavårdande. Alla inleds med ett ”sola” på latin, vilket betyder ”allena” på svenska. I denna artikel tittar Olof Edsinger närmare på reformationens fem slagord, för att se hur de kan tala in i vår tid – och i våra egna liv.

Av Olof Edsinger

Läs mer SEA_Paper_43_Reformationens_fem_slagord