Uttryck som fake news och post-truth har blivit signifikanta för vår tid, inte minst i kölvatt- net av Brexit och valet av Donald Trump som USA:s president. Vilka mekanismer är det som döljer sig bakom dessa fenomen? Och hur kan vi som Guds folk utgöra en motkultur som håller fast vid, och faktiskt också lever, sanningen?

Av Tony Watkins

Läs mer: SEA-Paper 46 Att kämpa för sanningen mitt i strömmen av fake news