Jesus kallar oss till radikal öppenhet och radikal lydnad. De som följer honom måste sträva efter att visa frikostighet, gästfrihet och uppoffrande kärlek gentemot dem som befinner sig utanför de troendes gemenskap och att leva med inriktning på lydnad, tillit och trofasthet inom denna gemenskap. Resonemanget i den här artikeln fokuserar på frågor om hbtq-personers plats i den lokala församlingen, och är ursprungligen utgiven av The Center for Faith, Sexuality and Gender i USA.

Av: Joshua Ryan Butler

Läs mer: SEA_Paper_47_Medlemskap_ledarskap_tjänst