Vad är egentligen rättvisa? Med tanke på hur ofta detta begrepp används i dag – inte minst i den politiska debatten – Är frågan angelägen. Sanningen är nämligen den att det finns olika visioner för rättvisa som åtminstone delvis konkurrerar med varandra. I denna text är det särskilt libertarianismen, socialliberalismen, utilitarismen och postmodernismen som skärskådas, samtidigt som deras syn på rättvisa jämförs med den bibliska världsbilden.

Av: Timothy Keller

Läs mer: SEA-Paper 51 En biblisk kritik av sekulär rättvisa och kritisk teori